20. ročník krosového běžeckého závodu

25. 8. 2024, Slopné u Luhačovic

PROPOZICE

Aktuální propozice ke stažení


INFORMACE K ZÁVODU


KDY
 • Neděle 25. 8. 2024

KDE

 • Hřiště SK Slopné, z.s.

PŘIHLÁŠENÍ

 • HLAVNÍ ZÁVOD - na místě nebo přes internet
 • OSTANÍ ZÁVODY - pouze na místě

PREZENTACE

 • Od 11:00 hodin

STARTOVNÉ
 • Hlavní závod
 • Předem 250 Kč (10 €)
 • Na místě 350 Kč (12 €)
 • Příchozí 50 Kč (2 €)
 • Rodinná štafeta 50 Kč (2 €)
 • Děti zdarma

START

 • Žáci, dorostenci, junioři od 12:00
 • Hlavní závod 13:30
 • Příchozí, rodinná štafeta 13:35 (po startu hlavního závodu)
 • Předškolní děti 14:45
CENY
 • Žáci a předškolní děti věcné
 • Dorostenci/ky, Junioři/rky finanční
 • Muži, ženy finanční
 • Příchozí, rodinná štafeta věcné

PRÉMIE

Absolutní vítěz v mužích i ženách obdrží 3 Kč za každou sekundu, 

kterou zaběhne pod stanovený čas.

 • Muži 39:01
 • Ženy 45:48

KATEGORIE


ŽÁCI

ROČNÍK
 • 2016 - 2017
 • 2016 - 2017
 • 2014 - 2015
 • 2014 - 2015
 • 2012 - 2013
 • 2012 - 2013
 • 2010 - 2011
 • 2008 - 2009
 • 2006 - 2007
VĚK

7 - 8 let

7 - 8 let

9 - 10 let

9 - 10 let

11 - 12 let

11 - 12 let

13 - 14 let

15 - 16 let

17 - 18 let

POHLAVÍ

dívky

chlapci

dívky

chlapci

dívky

chlapci

dívky, chlapci

dorostenci, dorostenky

junioři, juniorky

TRAŤ

300 m

300 m

600 m

600 m

900 m

900 m

1 000 m

1 000 m

2 000 m

START

12:00

12:03

12:06

12:10

12:14

12:20

12:50

12:50

12:50

STARTOVNÉ - ODMĚNY

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - finanční

zdarma - finanční


HLAVNÍ ZÁVOD (10 km)

ROČNÍK
 • 2005 a mladší
 • 2004 - 1985
 • 1984 - 1975
 • 1974 - 1965
 • 1964 - 1955
 • 1954 a starší
 • 2005 a mladší
 • 2004 - 1990
 • 1989 - 1980
 • 1979 - 1970
 • 1969 - 1960
 • 1959 a starší
VĚK

19 let a mladší

20 - 39 let

40 - 49 let

50 - 59 let

60 - 69 let

70 let a starší

19 let a mladší

20 - 34 let

35 - 44 let

45 - 54 let

55 - 64 let

65 let a starší

POHLAVÍ

junioři

muži A

muži B

muži C

muži D

muži E

juniorky

ženy A

ženy B

ženy C

ženy D

ženy E

TRAŤ

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

10 000 m

START

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

STARTOVNÉ - ODMĚNY

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

250/350 Kč (10/12 €) - finanční

U hlavního závodu ještě odměňujeme následující běžce
 • Nejlepší Slopňan - bez rodílu věku (odměna finanční)
 • Nejlepší Slopňanka - bez rodílu věku (odměna finanční)

PŘÍCHOZÍ

ROČNÍK

---

VĚK

bez rozdílu věku

POHLAVÍ

muži, ženy

TRAŤ

3 000 m

START

13:35

STARTOVNÉ - ODMĚNY

50 Kč (2 €) - věcné


RODINNÁ ŠTAFETA

ROČNÍK

---

VĚK

bez rozdílu věku

POHLAVÍ

muži, ženy

TRAŤ

3 000 m

START

13:35

STARTOVNÉ - ODMĚNY

50 Kč (2 €) - věcné

Podmínky startu rodinné štafety
 • Rodinná štafeta je 3 členná (běží se 3 úseky).
 • Štafeta musí být poskládána z členů rodiny a blízkých příbuzných.
 • Minimálně u dvou členů štafety musí být věkový rozdíl alespoň 18 let.
 • Každý člen smí běžet pouze jeden úsek.

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (SLUNÍČKOVÝ BĚH)

ROČNÍK
 • 2022 a mladší
 • 2021
 • 2021
 • 2020
 • 2020
 • 2018 - 2019
 • 2018 - 2019
VĚK

0 - 2 roky

3 roky

3 roky

4 roky

4 roky

5 - 6 let

5 - 6 let

POHLAVÍ

chlapci, dívky

dívky

chlapci

dívky

chlapci

dívky

chlapci

TRAŤ

30 m

50 m

50 m

50 m

50 m

150 m

150 m

START

14:45

14:48

14:51

14:54

14:57

15:00

15:04

STARTOVNÉ - ODMĚNY

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné

zdarma - věcné


ČASOVÝ HARMONOGRAM A DOPLŇUJÍCÍ INFO


ČASOVÝ HARMONOGRAM

ČAS

11:00

12:00

12:00

12:03

12:06

12:10

12:14

12:20

12:30

12:50

12:50

12:50

12:50

12:50

12:50

12:50

13:10

13:30

13:35

13:35

13:35

13:35

od 14:00

14:45

14:45

14:48

14:51

14:54

14:57

15:00

15:04

15:15

15:30

16:00

16:53

AKCE

ZAČÁTEK PREZENTACE

START - 1. ČÁST

2016 - 2017 dívky

2016 - 2017 chlapci

2014 - 2015 dívky

2014 - 2015 chlapci

2012 - 2013 díky

2012 - 2013 chlapci

VYHLÁŠENÍ - 1. ČÁST

2016 - 2017 díky, chlapci

2014 - 2015 díky, chlapci

2012 - 2013 díky, chlapci

START - 2. ČÁST

2010 - 2011 dívky

2010 - 2011 chlapci

2008 - 2009 dorostenky

2008 - 2009 dorostenci

2006 - 2007 juniorky

2006 - 2007 junioři

VYHLÁŠENÍ - 2. ČÁST

2010 - 2011 dívky, chlapci

2008 - 2009 dorostenky, dorostenci

2006 - 2007 juniorky, junioři

START - HLAVNÍ ZÁVOD

START - PŘÍCHOZÍ, ŠTAFETA

příchozí bez rozdílu věku - ženy

příchozí bez rozdílu věku - muži

rodinná štafeta

VYZVEDÁVÁNÍ TOMBOLY - HLAVNÍ ZÁVOD

START - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

2022 a mladší - dívky, chlapci

2021 dívky

2021 chlapci

2020 dívky

2020 chlapci

2018 - 2019 dívky

2018 - 2019 chlapci

VYHLÁŠENÍ - PŘED. DĚTI, PŘÍCHOZÍ, ŠTAFETA

2021, 2020 dívky, chlapci

2018 - 2019 dívky, chlapci

příchozí, rodinná štafeta

DĚTSKÁ TOMBOLA

VYHLÁŠENÍ - HLAVNÍ ZÁVOD

AUTOBUS DO ZLÍNA

TRAŤ

---

---

300 m

300 m

600 m

600 m

900 m

900 m

---

---

1 000 m

1 000 m

1 000 m

1 000 m

2 000 m

2 000 m

---

10 000 m

3 000 m

3 000 m

3x 1 000 m

---

---

30 m

50 m

50 m

50 m

50 m

150 m

150 m

---

---

---

---

LOKACE

SOKOLOVNA

HŘIŠTĚ


HŘIŠTĚ

OKRUH

HŘIŠTĚ

DESÍTKA

OKRUH

SOKOLOVNA

HŘIŠTĚ

PÓDIUM

PÓDIUM

PÓDIUM

ZASTÁVKA

POZN.
 • Prezentace se uzavírá vždy 5 minut před startem příslušné kategorie. Nenechávejte prosím prezentaci na poslední chvíli.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo an změnu harmonogramu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

UBYTOVÁNÍ
 • Závodníci si zajišťují individuálně.

Kontakt

Švihel Miroslav

Slopne 143

763 23 Slopné

+420 776 370 275

slopenska10@seznam.cz

Copyright

© 2023 | Slopenská desítka

Vybraní sponzoři